امروز: پنج شنبه، 10 اسفند 1402

 

میثم کاویانی

دکترای مدیریت مالی


قطعاً یکی از موارد با اهمیت در رفتار قیمتی سهام شرکتها بحث مربوط به نوع افشای اطلاعات و بندهای آن است. همانگونه که سرمایهگذاران مطلع هستند افشای اطلاعات برای سرمایهگذاران مهم تلقی میشود و در بیشتر موارد بدون در نظر گرفتن بندهای هر نوع از افشا منجربه رفتار خرید و فروش آنها در بازار شده است. در این نوشتار بر آن هستیم تا در این مورد نکاتی را بیان نمایم و نهایتاً به ارائه پیشنهادی برای مدیریت سازمان بورس در مواجهه با این نوع از افشاها و تجدیدنظر در قوانین فعلی بپردازیم.

بندهای افشای با اهمیت اطلاعات شرکت‎ها در بورس: بایدها و نبایدها