امروز: چهارشنبه، 12 مهر 1402

 

نود بورسی 90BOURSI : با توجه به اینکه بازار رمز ارزها بخشی از سرمایه­ های خرد و کلان کشورها را جذب کرده، توانسته آثاری نیز بر بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه داشته باشد. مطالعات زیادی در این حوزه انجام شده است که نشان از وجود ارتباط بین بازارهای سرمایه و بازار رمز ارزها دارد. پژوهشگران بر این باورند که رونق رمز ارزها منجر به کاهش استقبال سرمایه­ گذاران از بازار سرمایه، تسری نوسان­های بازار رمز ارز به بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار شده است.

راهکار بورس های اوراق بهادار در مقابل رمزارزها