امروز: چهارشنبه، 12 مهر 1402

 

نود بورسی | 90BOURSIبا توجه به اینکه مدیریت تأمین مالی و سرمایه در گردش از مهمترین بخش های مدیریت در سازمانهای تولیدی است که نقش بسیار مهمی در آینده بنگاه‌های اقتصادی ایفا می کند، تأمین مالی جهت این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدون شک یکی از روشهایی که برای بهبود وضعیت سرمایه در گردش می تواند مورد استفاده قرار گیرد، بهره گیری از ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار است. برای تحقق این مهم، می توان جهت تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها و شرکتهای اقتصادی، از طریق طراحی و انتشار برخی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اقدام نمود. 


انتشار انواع صکوک جهت تامین سرمایه در گردش

نود بورسی 90BOURSI : در شرایط کنونی بازار، شاخص کل بورس نمایانگر وضعیت بازار سرمایه نیست و شاهد انحراف آن از وضعیت بازار هستیم. مطابق بررسی­های انجام شده در تمام بورس­های اوراق بهادار دنیا برای محاسبه شاخص در طی روز از قیمت آخرین معاملات شرکت­ها استفاده می­شود. شایان ذکر است که در بازار سرمایه ایران از قیمت پایانی به جای آخرین معامله استفاده می­شود. این در حالی است که به علت وجود حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی در بیشتر مواقع، قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله تفاوت معنا‌داری دارد. این مساله بویژه زمانی بیشتر محسوس است که شاهد وجود صف در نماد هستیم. به عبارت بهتر سهم در صف فروش قرار دارد و آخرین معامله در 5- درصد انجام شده است در حالی که قیمت پایانی سهم ممکن است حتی مقداری مثبت محاسبه شود.

انحراف شاخص کل از واقعیت