امروز: سه شنبه، 18 بهمن 1401

 

ارزش ذاتی سکه در حدود 11 میلیون و 910 هزار تومان

حباب سکه نصف شد

- تاریخ انتشار: 11 دی 1348